NÁPAD - Vodnění - relaxace pro klidnější duše
Vyberme ten správný obchodní systém

NÁPADY - Interaktivní veřejný rozpočet

Efektivní státní správu a samosprávu chce pravděpodobně většina z nás. Pak se musíme naučit jednu věc. Stejně jako si denně čistíme zuby, musíme pravidelně věnovat část svého času dozoru "svých" politiků.

K takovémuto "governance" potřebujeme:
 1. Mít pod kontrolou celková čísla - příklad.
 2. Mít pod kontrolou důležitá rozhodnutí - příklad
 3. Moci efektivně tlačit lidi k odpovědnosti za své činy jejich zveřejňovaním - příklad

Předpokladem jsou informace o číslech, rozhodnutích a činech prezentované v přehledné a snadno konzumovatelné podobě. Cílem vytvoření interaktivního veřejného rozpočtu je naplnit první bod. Mimochodem, po něčem obdobném volá například Adam Michl ve svém článku V roce 2011 přeji Česku rozklikávací rozpočet

Je to vhodná úloha pro seminární či diplomovou práci pro studenty ekonomických a/nebo informatických oborů. Spolupráce je atraktivní pro firmy z oblasti financí, IT či marketingové komunikace, kterým nevadí jít proti zájmům určitých vlivových skupin vně i uvnitř státní správy. Přínosy pro ně jsou PR potenciál a získání nových zkušeností a jejich přenášení mezi komerční a veřejnou sférou.

Mise projektu

 • Umožnit občanům ČR lépe se orientovat v rozpočtech obcí, regionů a státu,
 • díky čemuž k nim budou přistupovat „aktivně“ tj. průběžně sledovat související rozhodnutí svých zástupců a ovlivňovat je, 
 • což přispěje k lepším službám státu, větší spokojenosti občanů plynoucí z pocitu „věci lze ovlivnit“ a vyšší konkurenceschopnosti plynoucí z lepšího ekonomického povědomí (zejména) střední třídy.

Zainteresované strany v projektu

Rolevprojektu

Zainteresované strany v projektu

Co je třeba udělat

První krok je jednoduchý:

 1. Vzít aktuální data o státním rozpočtu zde nebo začít u obcí zde.
 2. Převést je do vhodného analytického nástroje, který umožní vytvořit potřebné grafy a tabulky a prezentovat je na webu např. www.gooddata.com.
 3. Umožnit prezentovaná data podrobněji popisovat, ideálně v kolaborativní formě alá www.wikipedia.org.
 4. Umožnit cíleně budovat komunitu a komunitě umožnit diskutovat nad obsahem, významem a užitím zobrazených informací alá www.facebook.com.
 5. Vybudovat jádro komunity a začít komunikovat výsledky jejího snažení.

Pak následuje dlouhodobé rozvíjení komunity a platformy.

Příklady pohledů na rozpočet obce

Následující dvě ukázky jsou ilustrací toho, jak by pohledy na rozpočet obce mohly vypadat. U druhé ukázky chvíli vyčkejte naplnění daty. 

RozpocetVerejneSumar

Sumární pohled na rozpočet obce - poskytuje základní informaci o rozpočtu obce, kterou lze vstřebat do 10-ti sekund

Související odkazy

Zajímá Vás, jak je tato myšlenka rozvíjena? Navštivte naší službu www.rozpocetobce.cz nebo stránky občanského sdružení www.rozpocetverejne.cz . Těšíme se na spolupráci s Vámi!

Autor Roman Řípa pracuje jako strategický konzultant a rozvíječ investičních nápadů ve společnosti Blue StrategyJeho specialitou je využití dat, informací a znalostí o zákaznících pro získání dlouhodobé konkureční výhody.

Comments

PetrSim

Ahoj Romane,
je to super napad, ale ma to jednu vadu...kdyz si projdes prilohy zakona o statnim rozpoctu, zjistis, ze porozumet cislum je nad sily obycejneho cloveka...i neobycejneho...cisla jsou zasumnena tak, ze nerozeznas, ktere penize jdou na co...viz napr. polozka investice do IT...co to znamena? nove pocitace, nebo nove systemy...bohuzel mi spis chybi, aby se nas stat zacal chovat jako normalni firma a zverejnoval svuj rozpocet (budget) dle selskeho rozumu....citelne a tak, aby tomu porozumel prave i obycejny clovek...jenze kdyby udelali toto, tak se ukaze, jak nas stat rozhazuje prachy lopatou...

Roman Řípa

Ano, to je pravda. Jedna věc je prezentovat čísla a druhá věc je popsat:
- co ne/znamenají,
- co z nich ne/vyplývá a
- co na jejich základě má smysl ne/dělat.

Proto je součástí předpokládané platformy:
- "wiki" část, kde lze tyto věci popsat.
- "facebook" část, která umožní budovat komunitu zainteresovaných lidí s potřebnou kompetencí.

Také je třeba počítat s následujícím:
- Bude X iterací. Podobné věci nelze vymyslet od stolu napoprvé celé.
- Překlopení z "produktové mentality" (=toto je dílo nás tvůrců, v tomto případě rozpočtu, viz např. většina IT produktů) do "zákaznické mentality" (=toto je naše dílo uzpůsobené Vašim potřebám, viz např. Apple) bude trvat léta. Nicméně je třeba vytvořit dostatečně silnou kvalifikovanou poptávku, aby byla odpovídající nabídka.

Jakub Illner

Ahoj, nápad je samozřejmě dobrý, nicméně se domnívám, že aby to opravdu mohlo fungovat, je nutné dotáhnout i koncepci publikace a získávání potřebných dat. Jak všichni implementátoři datových skladů vědí, nejvíce úsilí je vždy věnováno procesu extrakce a zpracování dat, návrhu transformací a posléze testováním a vyladěním datové kvality. A to nejen při počátečním návrhu systému, ale zejména při pozdějších změnách, vyvolaných jak novou funkčností, tak změnou ve zdrojích.

Nevidím proto ani tak velký problém v tom, aby někdo připravil aplikaci, která umožní interaktivní pohled na státní rozpočet a jeho plnění, jako spíše v otázce, kde tato aplikace vezme data a jak zajistí, aby zdroj dat byl spolehlivý a pokud možno neměnný. Přičemž nemyslím, že přebírat data z HTML, Excelu nebo Word dokumentů je to pravé – nejde o strukturované informace, jejich definice se může nekontrolovatelně měnit a není nikde zaručeno, že dokumenty obsahují správná data.

Obávám se proto, že pokud nebude rozumně vyřešena otázka vstupních dat, pak nelze ani dotáhnout do konce “rozklikávací” rozpočet nebo jiné aplikace, postavené nad daty z vládních či dalších veřejných zdrojů.

Domnívám se proto, že veřejné instituce by měly data nejen zveřejňovat, ale poskytovat je v podobě, která je využitelná pro automatický sběr dat. Což může být formou textových nebo XML souborů s definovaným formátem, formou vhodného API apod. A také by mělo být jasné, které zdroje jsou referenční pro daný typ informace.

Přičemž některé země resp. organizace se již snaží v publikaci strukturovaných dat něco dělat. Například Spojené státy (viz. http://www.data.gov/ ) nebo Velká Británie (viz. http://data.gov.uk/ ), i když i tady jsou relativně ještě na začátku.

V cílovém stavu mohou být takto publikovaná data použita jak ke kontrole činností státních a veřejných institucí, tak i pro komerční aplikace. Neboť jakkoliv je užitečné, když veřejná instituce publikuje a vysvětluje čísla o své činnosti a ze svého rezortu, lidská představivost je nekonečná a kdo ví, co všechno je možné s daty udělat, zejména když se spojí více zdrojů dohromady.

Roman Řípa

@Jakub - Souhlasím. Součástí cílového stavu je standardizovaný formát, ve kterém jsou orgány státní správy a samosprávy a jimi zřizované organizace ze zákona povinny zveřejňovat své rozpočty.

Otázka je, čím k tomu může přispět pilotní krok tj. zveřejnění Státního rozpočtu ČR 2011.

Ono plán celého projektu je hezký oříšek. Gigantických žump na zdroje s minimálními výsledky typu OpenCard či IZIP bylo a bude dost. Navíc IT část je tak 20% potřebného usilí :-)

FINMAG_cz

Aktivita smysl rozhodně dává. Problém ale bude, jak už to tak bývá, s její realizací a především životaschopností, mohu-li soudit. Úplně souhlasím s jedním z diskutujících na webu: „…Obávám se, že pokud nebude rozumně vyřešena otázka vstupních dat, pak nelze ani dotáhnout do konce “rozklikávací” rozpočet nebo jiné aplikace, postavené nad daty z vládních či dalších veřejných zdrojů.“ Asi by to šlo celé dělat zpětně, jenže to už pak nebude plnit roli interaktivního watchdoga. Nebo jste to tak zamýšlel? Určitě lepší, ale mnohem náročnější na realizaci by byla „on-line“ aplikace. Problém je i se strukturováním dat. Jak vyřešíte kolonku další náklady… Atp.

Projekt je to zajímavý, ale časově nesmírně náročný. Budu Vám držet palce, ať to dobře dopadne.

Roman Řípa

@Finmag

- Souhlasím, státní rozpočet je na začátek velké sousto. Otázka je, zda pilotní projekt nezačít "zdola" rozpočtem nějaké menší obce. Bude to jednodušší, snadno přenositelné na další obce a může to přinést konkrétní dopady v krátkém čase - pro představu, dnes je obecní rozpočet prezentován obyčejně takto http://www.google.cz/search?q=4351+2111+P%C5%99%C3%ADjmy+z+poskytov%C3%A1n%C3%AD+slu%C5%BEeb .

- Ano, v rozpočtu je mnoho nejasných míst. Proto je součástí projektu i "wiki/knowledge management" část, kde lze používané zkratky a jednotlivé položky rozpočtu více popisovat, interpretovat a provazovat se souvisejícími zdroji informací. Jde o to rozdělit potřebnou práci mezi více lidí a zároveň mít platformu, kde lze výsledky dílčích pátrání zase efektivně poskládat. Koneckonců, když koukáte na výkazy o hospodaření velké firmy, nejste v o moc lepší pozici.

- Ano, ideální stav je "online", nejlépe včetně aktuálních dat plán/skutečnost. Na druhou stranu pro základní zorientování myslím stačí data ze současného či minulého roku. Osobně akorát vím, že mandatorní výdaje tvoří většinu státního rozpočtu. Což je pro posouzení reálné důležitosti a efektů různých navrhovaných opatření žalostně málo.

Jiří Schwarz

Romane,
o něco podobného se pokoušíme v rámci (nyní odpočívajícího) projektu http://cenastatu.cz - tedy minimálně o shromažďování a strukturování důležitých informací o veřejných rozpočtech. Samozřejmě na centrální úrovni. Detailnější pohled (například po jednotlivých krajích nebo obcích) podle mě není v silách ani skupiny lidí. Navíc ze zkušeností vím, že orientování se v rozpočtových dokumentech je taková chuťovka, že je prakticky nereálné, aby více spolupracujících lidí udrželo stejnou metodu sběru dat. Často je třeba tzv. "expertní" názor, který musí ovšem zůstat systematicky stejný.

Jinak cenu státu vyvinuli kolegové na Slovensku (http://cenastatu.sk ), nově teď existuje i polská verze (http://www.dlugpubliczny.org.pl/pl ). Česká verze by měla být v blízkých měsících obživena, doplněna daty, zaktualizována, sladěna se slovenskou.

Roman Řípa

@Jiří Děkuji za odkaz. Stále mě překvapuje, kolik lidí už něco smysluplného dělá. Skoro se mi zdá, že pokud se podaří většinu z nich propojit, mohlo by skutečně dojít ke kvalitativní změně ve vztahu "občan - stát".

Souhlasím, zprůhlednit toky veřejných financí je běh na dlouhou trať. Je třeba se malými kroky sunout z různých stran stejným směrem. Jinak "Nakup si svůj vlastní stát" na http://www.cenastatu.cz/obchod/ je skvělý nápad. Nejde totiž jen o to, data zveřejnit. Je třeba je zveřejnit v "akční" podobě tj. tak, aby na jejich základě lidi skutečně měnili své chování. A tohle je výborný příklad toho, jak na to...

Petr Medřický

Ano. Na druhé straně není zájem na nějakém odhalování skrývaného. Snaha vyjít se zákonem a nedělat NIC nad jeho rámec je evidentní. Viz zveřejňování a ochrana osobních údajů. Díky tomu u nás cenzurují veškeré zápisy a pak se nikdo nic nedozví, i když si to nechá předložit. Na dotaz už jen mlčí nebo mlží.To se pak těžko vymýšlejí rozumné věci, když vám házejí klacky pod nohy.
Zbořit a celý znovu!

Roman Řípa

@Petr - Jasně, to už se dostáváme k projektovému a komunikačnímu plánu. Dle mých zkušeností:
1. Nemá smysl začít s někým, proti jehož zájmům člověk jde. Pokud vím, že existuje něco jako http://www.vymentepolitiky.cz/semilska-vyzva , je lepší začít s aktivitou v Semilech a ne v obci, kde je bytostný zájem současného zastupitelstva udržet mnoho věcí pod kobercem.
2. Pokud vím, že je někde skupina lidí, kteří řeší podobné věci, v tomto případě např. http://www.otevrete.cz , je třeba se připojit a ochytřit.
3. Teprve když mám v rukou něco konkrétního, proti reálné užitečnosti čehož lze už argumentovat jen obtížně ("Proč nemáme MY tohle, když se to JIM tak osvědčilo?"), je čas vyrazit na žáby na prameni. Jak přesně, to je na delší povídání.

Errikson

a me se ten napad libi. Zrovna hledam inspiraci pro vypsani bakalarskych praci. Pokud autore dovolis, rad bych to vyuzil!

Roman Řípa

@ Errikson

To není problém. Zábavy je dost :-). Namátkou:

1. Ekonomové
- Dodají lidský komentář k obecním rozpočtům, např. Jak se pozná dobře a špatně vedená obec? O jakých financích obec skutečně rozhoduje resp. týkají se jí? Jaké jsou užitečné poměrové ukazatele, které lze použít pro identifikaci dobrých a špatných vlastností obcí? Jaké jsou užitečné benchmarky, tj. takové, kde se porovnávají skutečně srovnatelné věci? Jaké jsou nejčastější záludnosti a případy kreativního účetnictví?
- Nastaví základní kritéria a pravidla pro kontrolu a ohodnocení úplnosti a konzistence rozpočtů jak v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, tak v souladu se selským rozumem, resp. běžným businessovým pohledem výsledovka/cash-flow/rozvaha.
- Budou připravovat kvalifikované žádosti o informace dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a reagovat na námitky a útoky. Příklad: Ve zveřejňovaném rozpočtu Hl.m. Praha za rok 2009 http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/aris/iarisorg/readDotaz.pl?ico=40146466&icoNam=00064581&obdobi=20091200&kapitola=&vykaz=40&formular=178&prijmy=1&vydaje=1&pevne=1&dotace=1&dri=2&r00=1&r10=1&rfp=1&r96=1&r97=1&r98=1 nejsou žádné příjmy Třídy 3, která by měla zahrnovat i prodeje majetku obce, definice MF ČR viz. http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/vyhlasky_32273.html . Jsou prodeje majetku vidět někde jinde v rozpočtu? Jsou umně schované někde jinde? Na koho tlačit, aby byla informace k dispozici?

2. Marketéři
- Využijí klasických i nových médiích pro budování a udržování vztahu se všemi stakoholdery - občané, osvícení zastupitelé a státní úředníci, aktivisté, novináři, ekonomové, související občanské iniciativy, zodpovědná státní správa (MF ČR, MV ČR), vysoké školy ekonomického, marketingového a IT směru atd.

3. ITci
- Celé to naprogramují a zajistí dostatečně bezpečné a dostupné provozní prostředí. Není to žádný let na měsíc, ale musí to být řemeslně dobře odvedená práce. Stručný nástin zadání https://docs.google.com/document/pub?id=1c2gMou6b-QJC4ESWiMeyXbzir0_xbp8K-WGiPHoxu4U .

4. Pilné včelky
- S pomocí CRM systému, sociálních sítí a dalších kanálů udrží smlysluplnou komunikaci v cílovém stavu se 6500 obcemi ČR.

Vítáni jsou všichni na http://www.rozpocetverejne.cz/kontakty.

Errikson

@ Roman Ripa: Ja tu mam studenty ekonomicko-informatickeho zamereni.

Vidim to ale jednoznacne, ze v cele siri souvislosti, ktere vidite, to neni mozne pojmout, (a to asi ani na diplomku), proto ja bych to zuzil. Vidim, ze vy na tom asi taky budete pracovat, tak pro Vas udelame jednu mensi podmozinu ukolu.

Roman Řípa

@ Errikson OK, to dává smysl. Budeme vykusovat nějaké menší, jasně ohraničené úkoly, které by šly jednoduše zadat, zkontrolovat a přitom měly nějaký "pedagogický" efekt :-). Napište mi na roman.ripa(a)bluestrategy.cz , ať se sladíme. Díky a hezký den.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)