Jak získat zákazníky na LinkedIn - 5 přínosů pro B2B obchodníky
Inzeráty na LinkedIn v češtině opravdu fungují

NÁPAD - Komfort pro Vás i Vaše batole - Automatické houpání kočárku

Autoswinger-for-baby-carriages-roman-ripa-45x45Elektrokola jsou vidět čím dál častěji. Co by umožnil elektrifikovaný dětský kočárek?

Komu je námět určen

 • výrobcům, kteří umí zkombinovat pokročilou elektroniku s mechanickými díly,
 • prodejcům zboží pro děti,
 • čerstvým tatínkům a maminkám.

Co přinese

 • Větší komfort pro batole i jeho rodiče
 • Více času pro sebe na mateřské/ rodičovské dovolené

Jak funguje

V současné době se masivně začínají šířit elektrokola. Kapacita baterií je tedy dostatečná a jejich váha přitom není velká. Co by umožnila obdobná elektrofikace dětského kočárku?

 1. Automatické houpání dítěte - Houpání zajišťují dvou motory, kdy jeden pojíždí s kočárkem a druhý stahuje a uvolňuje držadlo kočáru ve vhodném rytmu - buď dle navoleného režimu - např. intenzivní / pozvolné / kamenitý terén tj. obdobně jako jsou volby režimu jízdy aut, dle vlastního nahraného režimu "to, co nejvíce zabírá" či adaptivně přizpůsobené dle aktuálního stavy dítěte, například tepu.
 2. Dětská chůvička - Na zařízení na kočárku lze přidělat mikrofon a připojit ho ke zvolenému mobilu přes WiFi/BlueTooth s nahranou aplikací.  Lze tak do mobilu přenášet zvuky z kočárku či zaslat zvukový či jiný signál, pokud se zvuk zachytí. Zařízení sundané z kočárku a umístěné do nabíječky přitom může fungovat jako běžná chůvička umístěná u dětské postele doma, kdy druhou chůvičkou je opět mobil/y.
 3. Přehrávač ukolébavek a pohádek - Na zařízení na kočárku lze přidělat reproduktor, který bude reprodukovat hudbu či povídání nahrané přes aplikaci z mobilního telefonu. Hudba či mluvené slovo může být zakoupené nebo nahrané přímo z aplikace v mobilu vlastními rodiči. Přenášet lze i rovnou vysílání vhodných internetových rádií. Adaptivně lze uzpůsobovat "playlist" dle reakcí dítěte, například jeho tepu měnícího se při usínání či naopak pláči.
 4. Monitoring dítěte -  Kromě zvuků pro chůvičku lze snímat tep či další projevy dítěte a ty přenášet do aplikace v mobilu a dále zpracovávat. Může jít o pročůranou plínku i podrobnější informace o zdraví v případě dětí s nějakou vážnou chorobou.
 5. Ohřev jídel -  Jídlo lze ohřívat kdekoliv a velmi rychle. Připojenou vyhřívanou tyčkou lze míchat nádobky s dětskou výživou, součástí tyčky je i měření teploty pokrmu. Ohřev tak probíhá s maximálním výkonem a přitom je rodič ihned upozorněn, jakmile je jídlo už dostatečně teplé.

Jak to vypadá

Mohlo by to vypadat třeba takto - zařízení by mělo 4 části:

 1. pevná část přimontovaná ke kočárku nad jeho zadním kolem a v případe potřeby lankem a háčkem připojená k držadlu kočárku, lanko s háčkem se přitom o odháknutí z držadla samo namotá do zařízení (podobně jako šňůra od luxu či roleta),
 2. nabíjecí část zapojená do běžné eletrické sítě,
 3. přenosná část, který by se nabíjel v nabíječce a zároveň tam hrál roli chůvičky nebo by byl zapojen na kočárku k pevné části,
 4. aplikace v mobilním telefonu, která umožňuje komunikaci s přenosnou částí a případně s internetem.

Autoswinger-for-baby-carriages-roman-ripa-800x600Automatické houpání kočárku a další funkce - Autoswinger for baby carriages 

Další možnosti rozšíření

 • Kamera umožní sledování dítěte na balkónu či před domem na mobilu či počítači.
 • Možnost ovládat houpání kočárku myší - pohybem myši do stran, houpat může i na dálku rodič, který není doma a posilovat si tak vztah s dítětem.
 • Možnost oboustrané komunikace s dítětem v kočárku přes internet alá Skype. Vhodné pro rodiče "na dálku". I vzdáleně lze například číst večer pohádky.
 • Komunikace dětí mezi dvěma kočárky.
 • Sdílení vlastnoručně vytvořených osvědčených houpacích režimů na sociálních sítích obdobně jako MP3 u hudby.

A co napadlo Vás....?

Autor Roman Řípa pracuje jako strategický konzultant ve společnosti Blue Strategy. Jeho specialitou je důsledné využívání informací o zákaznících pro získání dlouhodobé konkureční výhody. Ve volném čase rozvíjí službu www.rozpocetobce.cz zpřístupňující rozpočty více jak 6.200 obcí České republiky.

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)