NÁPAD - Jazykovka na Twitteru - užitečná a profitabilní
NÁPAD - "Pin It!" kampaň pro kavárny, cukrárny, cestovní ruch, módu...

NÁPAD - Automat na kávu, který řekne, co je nového ve firmě, zeptá se na názory či otestuje znalosti. #HR #IoT

Nestle-firemni-kavovar-ktery-mluvi-i-nasloucha-malyO roli neformálních setkání lidí z firmy v "kuchyňce u kávovaru" pro výměnu informací či tvorbu inovací se už toho řeklo hodně.

Proto mě zaujal firemní kávovar od Nestlé prezentovaný na letošním Retail Summitu. Proč?

Představte si, že přicházíte k firemnímu kávovaru a kromě kávy také dostanete:

  • přehled firemních novinek - co je nového za produkty, kampaně, úspěchy, reference, poučení, organizační věci či přehled novinek z vašeho odvětví - výběr z odborných médií všeho druhu, webů konkurence, partnerů či klíčových zákazníků a podobně nebo třeba poslední příspěvky na firemním facebooku, twitteru a pod.
  • možnost vyjádřit se  - typu chcete na firemní výjezd tam a nebo tam, líbí se Vám varianta připravované kampaně taková nebo maková, jaká je vaše spokojenost s firemním dodavatelem např. aut a podobně
  • příležitost ověřit si, že máte zažité důležité věci - kdy formou odpovědi A/B/C alá autoškola si lze ověřit, zda si člověk zapamatoval skutečně klíčové věci z dění ve firmě.

Jak může vypadat

Přijde mi, že takový kávovar je na dosah ruky. A mohl by vypadat například takto:

Nestle-firemni-kavovar-ktery-mluvi-i-nasloucha-maly

Automat na kávu s velkou dotykovou obrazovkou.
Vhodný nejen pro výběr kávy, ale i pro firemní či jinou komunikaci.

Automat na kávu, který výběr kavy řeší přes velkou dotykovou obrazovku, má k výše popsanému jen krůček . Není obrazovky na pouhý výběr kávy škoda? Je na něm dostatečně velká, barevná, dotyková obrazovka, je ve správné výšce na místě, kde se lidi otočí často nekolikrát za den a přitom v té správně náladě "Teď jsem se zvednul od stolu a jsem otevřen novým nápadům a podnětům". Proč ji tedy nevyužít více? Stačí tedy k automatu přidat nějaký jednoduchý "redakční systém", který je dnes běžný pro správu blogů či webů, přidat možnosti interakce typu volba z A/B/C alá LinkedIn/Facebook Polls.

Nejen do firmy

Automaty na kávu nestojí jen ve firmách. Už stojí a zabírají místo na nádražích, lékařských ordinacích. Logicky, může zobrazit inzerci z nějaké inzertní sítě. Ale zrovna tak se může zeptat na nějaká důležitá témata svázaná s místem, třeba názory na kvalitu služby třeba nádraží, akce radnice a podobně. Ano, lidé pijící kávu z automatu nejsou reprezentativní vzorek populace, ale i tak může být zpětná vazba získaná de facto zadarmo užitečná.

Dobrý sluha zlý pán

Nemůže takový automat na kávu člověka, který se prostě "chce napít kafe", spíše "prudit"? Rozhodně. Nicméně tady záleží na provozovateli, jaký obsah a tón komunikace zvolí. Hezky o tom píše třeba Michal Kašpárek v článku "Ne Katce a McDonaldu, sami sobě se smějte!". Takže ano, výsledkem může být, že člověk nedostane na výběr kávu, dokud neodpoví správně na otázku, zda firma měla zisk 1,2 nebo 3 miliardy... A když se 2x splete, nedostane nic. Ale zrovna tak může být takový automat naprosto přirozeným a příjemným místem, kde se člověk může dozvědět něco nového nebo naopak přispět svým názorem na věc. Místem, na které se člověk bude těšit, nejen kvůli tomu kafi...

Roman Řípa - Zabývá se firemními strategiemi v Blue Strategy, hledá cesty jak lépe nakupovat a prodávat produkty pro střední a menší firmy na www.profirmy.eu a snaží se být občanem v projektu www.rozpocetobce.cz zpřístupňujícím rozpočty všech 6.200 obcí . Více o něm zde.

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)