NÁPAD: Pošlete dárek (nejen) z Linkedinu - Možný start-up
Nápad - Franšíza půjčoven elektrotříkolek pro sociální i turistické účely

NÁPAD - Přátelský vodní kohoutek 3+1

Friendly water tap - Header2Umytí rukou je i v 21. století neuvěřitelně složité. Manipulace s vodou, mýdlem a ručníkem...

Usnadnit ho může přátelský vodovodní kohoutek. Japonci ho už určitě mají, ale proč není i u nás, nechápu....

Co má přátelský 3+1 kohoutek dělat?

 • Z jednoho otvoru vychází 1. voda, 2. mýdlo i 3. vzduch na osušení.
  • A to přesně v těch intervalech, co je potřeba: voda na namočení rukou - mýdlo - čas na namydlení - voda na opláchnutí - vzduch na osušení.
  • Neplýtvá se s vodou. Ruce jsou umyté pořádně. Ručníky odpadají. Pocákané kachličky z oklepání rukou taktéž. Co více si přát ;-)?
  • Tekuté mýdlo může být v 5-ti litrovém zásobníku pod umyvadlem, kde prostor stejně nelze využít, kohoutek si ho odtud může sám čerpat a stačí dolít jednou za čtvrtroku, ne každou, zrovna tu nejnevhodnější, chvíli. 
 • 4. Kohoutek mluví.
  • Aby člověk věděl, co se bude kdy dít, může kohoutek říkat, co  bude dělat. Dětem tak může učinit mytí rukou průpovídkami či popěvky zábavné.
  • Dospělí si při každém umytí rukou mohou vyslechnout nějaké motivační moudro či citát z preferovaných zdrojů nebo třeba jedno cizí slovo v jazyce, který se právě učí. A mimochodem, věděli jste, jak se pořádně myjí ruce
  • A když už bude kouhoutek mluvit, může i hrát ze Spotify či jiného zdroje nebo pozdravit, když vejdete do místnosti, či budete po umytí odcházet. Samozřejmě v závislosti na denní době.

Really-friendly-water-tap

 

Přínosy

 • Hygiena - Pořádně umyté ruce  - dětí, ale upřímně, i dospělých.
 • Ekologie - Snížení spotřeby vody , elektřiny a papírových ručníků
 • Efektivita - Snížení nákladů na úklid & vyšší spokojenost zákazníků v profi provozech díky menšímu bordelu v okolí umyvadel a menší pravděpodobnosti, že zásobník mýdla či papíru dojde.
 • Něco na víc - Veselými písničkami můžete děti naučit si mýt ruce pořádně. Vtipnými hláškami alá "Liškova namluvená navigace" dodáte zákazníkům např. hospody prožitek navíc. Pokud vás ráno kouhoutek příjemněji naladí či připraví na nadcházející den, zejména pokud jste single...

Friendly water tap - Header2Příklady výstupu mluvícího kohoutku

Co myslíte?

 • Víte, kde se dá něco takového koupit?
 • Viděli jste něco lepšího - v Japonsku, Izraeli či dalších zemích.
 • Umíte něco z to vyrobit - třeba vyvinout tu appku, která bude běžet na levném Android mobilu, který bude strčený pod umyvadlem a zajistí všechen interaktivní humbuk?
 • Napadá vás s kým se na výrobu spojit?
  • S výrobci či prodejci sanity typu RAVAK či SIKO Koupelny?
  • DIY řetězce - zejména pokud by šlo o universální kohoutek , který by šel namontovat i na existující umyvadla v domácnostech.
  • S ČVUT či VÚT či nějakým inovačním centrem, hubem, akcelerátorem na dovyrobení elektroniky a mobilní aplikace či 3 + 1 kohoutku coby seminárky či diplomky?
  • Ministerstvo zdravotnictví , Lékaři bez hranic např. jako potenciální oficiální partner související kampaně "#FaktUmyteRuce", obdoba Jezdím bezpečně či Na pivo s rozumem?

Stačí málo...;-)

Button_ozvete-se-mi

 

Více z mých postřehů k vybavení nemovitostí, případně tématnápadů a tipů.

Roman Řípa - Zabývám se inovacemi a firemními strategiemi v Blue Strategy, rozvínul jsem koncept digitálních plakátů ve firmě s celoevropskou působností Jansen Display, hledal cesty jak lépe nakupovat a prodávat produkty pro střední a menší firmy na www.profirmy.eu, snažil se být občanem v projektu www.rozpocetobce.cz zpřístupňujícím rozpočty všech 6.200 obcí atd. 

Comments

Roman Řípa

Z odezev: Dobrej nápad, až to někde bude přijedu se podívat. Testovací provoz bych udělal na veřejných záchodcích a dal bych tam kameru. Myslím že za videa co budou lidi dělat až na ně promluví kohoutek by mohl být balík, minimálně na YouTube bude vysoce hodnoceno.

Roman Řípa

Z odezev: Odcházíš od umyvadla příliš brzo a ozve se za tebou Zemanovým hlasem: "Umy si to pořádně ty ...!"

Navíc pan prezident bude generovat každý týden jednu hlášku, mohlo by to být na internetu a za poplatek by se to každý týden upgradovalo na nejnovější hlášku naší slovutné hlavy státu.

Roman Řípa

"Kohoutek, který vás dovede překvapit"

Trochu mi to připomíná Kata v inspektorovi Clouseau
https://www.youtube.com/watch?v=uk_2-ib3ENc

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)