Google Pay etc. and How To Position Against Them Via #FinTech
Idea - Water Saving Kit

Využijte svá firemní data na maximum

Ascendant-bars-graphic-600x600

 • Máte ve firmě desítky reportů či Excelů či BI řešení za milióny a víte, že míra jejich využití... je nízká?
 • Chcete vašemu týmu vytvořit prostředí, kde může díky efektivní analýze dat rychle růst?
 • Tušíte, že se to nepodaří bez změny přístupu týmu?
 • Jste dodavatelem v tého oblasti a hledáte cesty jak rozvíjet svůj business?

Pak pro vás může být zajímavý koncept akční analýzy dat

Přínosy

Přínosy konceptu lze shrnout následovně:

 • Pro zákazníky BI řešení
  • Zvýšit přidanou hodnotu BI řešení
  • Snížit riziko, že přípravované BI řešení nepřinese očekávané efekty.
 • Pro dodavatele BI řešení
  • Usnadnit prodej BI řešení tím, že v průběhu prodejního procesu bude BI dodavatel schopen daleko přesvědčivěji demonstrovat přínosy řešení.
  • Úspěchem dodaného řešení se zvyšuje šance na realizaci dalších rozšíření BI řešení u zákazníka.

V čem je příležitost

Každá neefektivita je příležitostí ke zlepšení. Jaké jsou v oblasti analýzy dat? Například:

 • Obchodní vs. datové otázky - Není jednoduché otázky, která si kladou lidé z businessu typu „Co mám udělat pro zvýšení prodejů?“ a provázat s otázkami, na které lze jednoduše odpovědět z dat typu „Jaké byly prodeje minulý rok po měsících a produktech?“
 • Otázky vs. akce - Jakákoliv informace je k ničemu, pokud se na jejích základě neprovede nějaká akce. Proto má smysl systematicky otázky a odpovědi důsledně provazovat s akcemi, které na základě nich lze udělat.
 • Znalost jedince vs. firmy - Chybí nástroje pro zachycení, sdílení a využívání zkušeností z analýzy dat. Takto příslušné know-how zůstává v hlavách konkrétních lidí. Kteří odejdou, zapomenou, nepředají jej juniorům...

Nabízíme tři směry, jak neefektivity odstranit a příležitosti využít.

 1. Akční BI mapy
 2. Akční BI prostředí
 3. Akční BI tým

Poznámka po čarou: V BI oblasti existují i jiné neefektitity typu obtížná dostupnost úplných, čistých konzistentních zdrojových dat pro analýzy a podobně. Ty zde ale řešit nebudeme.

Koncept

I. Akční BI mapy

Obchodní otázky, datové otázky a z nich vyplývající akce jde zachycovat, provazovat a následně sdílet a využívat v jednoduchých a "akčních BI mapách".

Aktivační-mapy - PublicPrincip akčních BI map

Jak takovou mapu vytvořit?

 • Forma mapy může být různá,např. "lepíky" , ideálně tříbarevné
  • papírové PostIt umístěné na flipchartu či tabuli ve stylu HCD "kdo nelepíkuje, jako by nebyl",
  • virtuální na virtální tabuli typu RealTimeBoard, Google Jamboard v Google Drive nebo obyčejném slidu v PowerPointu.
 • Začít mapu můžete stavět odkudkoliv
  • "dataři" mohou rozvíjet datové otázky nad dostupnými daty,
  • "systematici" mohou začít odshora např. úvahou "co mohu dělat, abych naplnil svůj cíl?",
  • "dělači" mohou zaklidně odprostřed tj. konkrétních úvah o akcích typu "Co kdyby si obchoďáci sjednali schůzku s důležitými zákazníky, kteří jsou možná na odchodu?",
  • klíčem je nepromarnit okamžik, kdy má člověk "osvícení" tj. vhled, námět na jakékoliv úrovni a třeba později ho začlenit do celkového "big picture".
 • Následně "jednotlivé lepíky" propojujte podle následujících pravidel:
  • „Obchodní otázky“ dekomponujte na podrobnější , viz také např. issue tree, například "Co mám udělat pro zvýšení prodejů?" lze rozpadnout na "U kterých firem se mám snažit, aby neodešly?"
  • „Datové otázky“ rozviňte nad výsledky jiných datových otázek například nad historickými daty o prodejích se můžete zeptat "Které firmy u nás utrácely více jak 20% našich příjmů a přitom objem prodejů již rok a více klesá?"
  • Propojte dohromady „obchodní otázky“ s „datovými otázkami“ tam, kde se věcně ptáte na to samé, takové otázky nazvěme "akční",
  • Propojte „akce“ s akčními otázkami, jejichž zodpovězení vám provedení akce umožní.

V čem je "trik"?

 • Trik je zřejmě v tom, že
 • businessové úvahy typu "Růst mohu akvizicí, up-sellem, cross-sellem, retencí, expanzí..." i
 • datové dotazy typu "Select * from A join B on A.id=b.id where A.revenue > 100".
 • jsou převedeny do stejné formy, na "společného jmenovatele" a to na srozumitelné OTÁZKY v základní češtině.
 • Ty lze pak daleko jednodušeji pospojovat do konzistentního řetězce, protože se přitom nemíchají " jablka s hruškama" tj. různé úrovně či úhly uvažování.

Akční BI - Mapa růstu prodeje - LowPříklad akční BI mapy - Růst prodeje

Příklady dalších map:

Více o konceptu akčních BI map.

Napadá vás, jak by mohla vypadat akční BI mapa pro vaše cíle?

II. Akční BI prostředí

Jak má vypadat pracovní prostředí pro analýzu dat, které co nejvíce usnadní sbírání a využívání  know-how vyjádřeného v akčních mapách?

 • Doplnitelné znalostmi - K prezentovaným datům i výstupům zachycovat a poskytovat kontext, tj. poznámky pro smysluplnou interpretaci, využití a další (účelné) rozšiřování dat. Pozn: Nemyslí se popisky z datového modelu typu "Datum zdanitelného plnění znamená datum zdanitelného plnění".
 • Umožňující sociální interakci - Analýza dat je nekončící proces učení se. V ideálním stavu se učí všichni od všech. Proto by mělo být maximum sdíleno.
 • Snadno a rychle vstřebatelné - V době informačního přetlaku s tabulkami a koláčovým a sloupcovým grafy nevystačíme. Je třeba hledat nové pohledy na data.
 • Usnadňující akci - Čím nižší je bariéra k provedení nějaké akce na základě dat, tím větší je šance, že se akce skutečně stane.

Takové prostředí jsme se snažili vytvořit například v rámci projektu Rozpočet obce, kde se

Yammer
Příklad sdílení informací ve firemní  sociální síti - www.yammer.com

Je třeba si uvědomit, že akční prostředí pro analýzu dat není vázáno na nějaký konkrétní nástroj. Můžete ho klidně realizovat kombinací Google Sheets a Google Docs. Anebo nasadit ty nejvýkonnější enterprise nástroje. Podstaný je směr, kterým je chcete použít.

Je vaše prostředí pro analýzu dat přesně takové? Nebo něco chybí?

III. Akční BI tým

Máte tým postavený na vzájemné soutěživosti? Má velká část týmu postoj "Já jsem skvělý... a ostatní jsou lůzři?" Sám jste nastavený/á tak, že všechny a všechno potřebujete mít pod kontrolou? Protože jiní by to neudělali tak dobře? Nebo by to rovnou zničili či vynesli konkurenci?

Pak vcelku nemá se daným tématem zaobírat. Prostě to nebude fungovat. Proč by lidé sdíleli nějaké myšlenky, když je může někdo "zneužít" proti nim? Sorry. Je to sice tak, ale máte vůli to změnit? Čtete dále ;-).

Přístup se naopak hodí pro týmy, kde lidé své know-how sdílí. Rádi. Protože to nechápou jako své ohrožení. Chápou to jako příležitost, jak celý tým posunout dál a naplňovat tak svojí "misi". Takové očekávání jsou dnes spojena s "agilním" přístupem a souvisejími metodikami, frameworky a přístupy tupu SCRUM. Ač jde do určité míry zprofanovaný pojem, pokud se daří jeho principy naplňovat, může přinést i slíbované přínosy viz např. můj pohled na Agile

Zkušení dodavatelé analytických řešení mají před ostatním světem poměrně velký náskok. Dříve než slovo "agile" přešlo do širšího povědomí, už dávno měli své metodiky vycházející z toho, že nikdy nevědí, jaká data a v jakém stavu dostanou tj. museli se naučit žít ve světě "fixed time, fixed money, floating scope". Výsledkem byly například MoSCoW prioritizace používané ve správě v dnešní terminologii "backlogu".

Otázka je zda tuto dovednost a přístup dovedou přenést i na týmy uživatelů analytických řešení. Sami asi ne, protože to je práce s postoji lidí, což není úplně silná stránka datových analytiků. Na druhou stranu ve spojení s nějakými silnými HR konzultanty...

Scrum ValuesSCRUM Values . Source: scrum.org

Mimochodem, lidé ochotní sdílet své know-how skutečně existují. Dokonce se i sdružují a není tedy tak složité je najít a spojit se s nimi. Příkladem je aktivita Red Button a jejich propozice níže.

RedButtonMission

Láká vás myšlenka agilního BI týmu? Cítíte příležitost, jak jeho efektivitu zvýšit 2x, 5x, možná 10x?

Formát dodávky

V jaké formě lze úvahy výše využít pro konkrétní dodávku? Například:

 • Tým stručně seznámit s konceptem - naživo jako "inspirace" zvenčí nebo ve formě videosemináře na 1/2-2 hodiny.
 • Zrealizovat krátký "aktivační" projekt, kde si:
  • úvodem koncept vysvětlíme a stručně probereme, v čem by koncet mohl poci konkrétní firmě a zvolíme nejzajímavější téma(ta), kterým má smysl se dále věnovat.
  • na 1. workshopu nad konkrétními cíli a daty firmy zkusíme nakreslit pilotní akční mapu a dát si úkoly, jaká data ebo business otázky či akce nám teď chybí a do mapy by se nám hodily.
  • po cca týdnu, kdy některé myšlenky uzrají a chybějící věci se podaří získat na 2. workshopu
   • doplníme akční mapu a naplánujeme pilotní akci nebo akce - pamatujme, bez akce nemají jakkoliv krásné a sofistikované pohledy na data žádnou hodnotu,
   • stejně důležitá je práce s týmem, kdy bude prostor ventilovat "co nás napadlo, co jsme si uvědomili, s čím jsme při plnění mapy bojovali, co nás napadlo, že bychom mohli dělat lépe" - zkrátka klasický SCRUM Retrospective ;-).
  • s potřebným odstupem můžeme probrat výsledky navržených akcí a provést opět retrospektivu a dát dohoromady dlohodobý plán k čemu a jak nový přístup ve firmě využijeme.
 • Pro plánovanou dodávku či rozvoj konkréního firemního BI řešení využijeme myšlenky z konceptu.
 • atd.

Co dál

Zaujalo vás toto téma? Rádi byste něco z toho uplatnili ve vašem týmu?

Není problém. Rádi vám pomůžeme:

 • z vaším týmem postavit aktivační mapy pro vaše aktuální businessové cíle a osvojit si postupy jejich tvorby,
 • s vaším IT upravit prostředí pro analýzu dat tak, aby co nejvíce usnadnilo sdílení souvisejících zkušeností,
 • spoluvytvořit prostředí, kde vy i váš tým najdete optimální cestu k agile přístupu ve vaší firmě. 

Stačí málo...;-)

Jste dodavatel v oboru analýzy dat anebo pokročilý uživatel či decision maker? Zapojte se do rozvoje produktu: ;-)

 Actionable BI - Deník

Raději si o věcech nejprve promluvíte?

Button_ozvete-se-mi

 

Podrobněji k tématu:

Více z mých postřehů k IT, případně tématnápadů a tipů.

Roman Řípa - Zabývá se inovacemi a firemními strategiemi v Blue Strategy, rozvínul koncept digitálních plakátů ve firmě s celoevropskou působností Jansen Display, hledal cesty jak lépe nakupovat a prodávat produkty pro střední a menší firmy na www.profirmy.eu, snažil se být občanem v projektu www.rozpocetobce.cz zpřístupňujícím rozpočty všech 6.200 obcí atd. 

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)