Deklarace agilního rodiče
Kam s dětmi přes víkend? - Tipy

Jak šířit myšlenky s největším efektem? Zabalit je jako spermie.

Dnešní doba je bojem o pozornost. Do jaké formy své myšlenky, "geny" převést, aby boj s ostatními přežily a dostaly se úspěšně co cíle tj. v tomto případě do co nejvíce hlav?

Svojí roli v této hře hraje "microcontent" tj. formát, kde je celá myšlenka zhuštěna na co nejmenší ploše a přitom v atraktivní formě. Jak takový úspěšný microcontent vypadá a jak si ho jednoduše vytvořit za pár minut?

Dobrou školou je podle mě např. Twitterový účet Světového ekonomického fóra v Davosu @davos

Microcontent předávající zprávu. myšlenku v jednom tweetu,
Příklad: K čemu a co je "ikigai"

Zkrátka, ony "myšlenkové spermie" jsou to krátká animace či videa, kde v titulcích je co nejstručněji vyjádřena celá myšlenka ke sdělení.  Nikoliv titulek, perex, teaser. Prostě celá myšlenka. Buď to člověku v daném stačí a jde v dané chvíli dál, již obohacen. Nebo klikne a zjistí si o tématu více. V obou případech je "mise" myšlenkové spermie splněna. Zda v hlavě vyroste něco většího už je věc kvality myšlenky resp. přeneseného genetického základu.

Otázka je , jak takovou věc zproduktovat bez hodin práce a profesionálního týmu. Stačí na to třeba MS Office či Google Drive a pár minut času. Výsledek můžete použít buď přímo nebo jako brief pro profíka, pokud potřebujete 100% profi výsledek. Ukažme si to na upotávce na školu DaVinci pro učitele níže.

  1. Zdrojem je filozofie školy a fotky z jejích interiérů a exteriérů.
  2. Stačí si udělat prezentaci ve velikosti napřéklad 1080x1080 pixelů a fotky a texty poskládat.
  3. Pak prezentaci vyexportovat obrázek po obrázku a slepit do GIF či MP4 animace například přes https://gifmaker.me/,
  4. V MS Ofice použít export do MP4 či jiný využití převod z PPT do MP4.
  5. Nic vám nebrání výsledný video soubor v MP4 formátu nahrát do YouTube Editoru doplnit o zvukový doprovod ať z dostupných skladeb či svým.

Výsledek pak může vypadat například takto:


Animovaný gif jako možný formát microcontentu

Po uvěřejnění na sociální síti pak zaujme více než prostý text nebo příspěvek se statickým obrázkem.

Animovaný GIF uveřejněný na sociální síti


Video na YouTube

Příležitost pro startup?

Ideální by samozřejmě bylo, aby animace či video na sockách bylo "klikací" tj. vedlo uživatele na stránu s dalšími podrobnostmi. Niméně to obnáší vnoření tzv. open Graph tagů na správná místa kódu dané stránky. Což je v případech kdy autor nemá redakční systém webu zcela pod kontrolou problém.

Hodila by se tedy služba, kde by člověk nahrál svůj microntent, text příspěvku a případně UTM parametry pro analýzu provozu a služba by založila příspěvek na zvolených sociálních sítí. na rozdíl od Bufferu , Hootsuiote a spol by ale vložila odkaz na svojí stránku s příslušnými Open Graph Tagy a rychlým přesměrováním a skutečnou cílovou stránku. Šlo by něco takového?

Inspirace

A co vy?

  • Jak vytváříte svůj microcontent?
  • Máte nějaké tipy na vhodné nástroje?
  • Máte myšlenky a nejde vám je v microcontent přetvořit?

Button_ozvete-se-mi

Více z mých postřehů k Marketingu, případně nápadů, témat a tipů.

Roman Řípa - Zabývá se inovacemi a firemními strategiemi v Blue Strategy, rozvínul koncept digitálních plakátů ve firmě s celoevropskou působností Jansen Display, hledal cesty jak lépe nakupovat a prodávat produkty pro střední a menší firmy na www.profirmy.eu, snažil se být občanem v projektu www.rozpocetobce.cz zpřístupňujícím rozpočty všech 6.200 obcí atd. 

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)