Potraviny "Bez obalu" - hipsterský masochismus nebo...
V jaké společnosti chcete žít vy?

"A kartičku máte" ... jako opravdu užitečná služba?

Demokratizace VP - Header"A kartičku máte" je obyčejně jediná hmatatelná zákaznická zkušenost, kterou dnes mají spotřebitelé v Česku s věrnostními programy maloobchodníků s potravinami.

Nelze náhodou data z věrnostních programů přetvořit v hodnotnou službu pro spotřebitele? A to poměrně jednoduše?

 

Demokratizace dat z retailových věrnostních programů

Přínosy 

 • Přístup k vašim detailním nákupním zvyklostem se demokratizuje. Nebude ho mít jenom obchodní řetězec, jehož schopnost informace využít je relativně omezená. Mohou ho mít i jednotliví spotřebitelé, kde své mobilní aplikaci uvidí celkové nakoupené kilojouly, kila bílkovin, sacharidů, tuků apod. nakoupené za dané období. Získají tak vizualizaci "Jste to, co jíte". Což může být impuls ke změně nákupních zvyklostí. Úspěšnost té změny lze také v aplikaci ukázat.
 • Jinými slovy, zjednodušuje se zákazníkům cesta za zdravým životním stylem - ať už zvolili nějaký způsob stravování preventivně nebo jim ho poměrně natvrdo předepsal jejich zdravotní stav, například cukrovkářům. Nebo ohleduplným.
 • Zároveň je to motivace nakupovat většinu potravin v řetězci, který službu umožňuje, aby zbývajících ručně zadávaných potravin bylo minimum. Což je další plus pro obchodníka. Uvědomění si , jaká je míra nezdravosti některých potravin se může projevit i vyšší poptávkou po zdravějších a tedy i dražších potravinách tj. s vyšší marží.  Než se poskytování těchto dat stane standardem a pro sdílení dat mezi řetězci zavede jako standard jako např. v otevřeném bankovnictví , bude to chvíli trvat...

Jak to nasadit postupně

 1. Nejprve může být aplikace "jednoduché kukátko" na data konkrétních spotřebitelů o jejich nákupech. Vlastně ani nemusí jít o skutečnou mobilní aplikaci, stačí pár jednoduchých webových stránek optimalizovaných pro mobily zabalenou jako aplikace. Zdrojem dat mohou být:
 2. Aplikace může umožnit komunikovat přímo s jednotlivými spotřebiteli nejen obchodníkům, ale, dle zvyklostí v odvětví za příslušný poplatek, i dodavatelům zboží. Cashback na nové tofu kostičky s čili papričkami tak půjde nabídnout těm, kteří si už koupili tofu kostičky s pórkem. Notifikace mimochodem umí vyvolat i ty webové stránky.
 3. Pro zobrazení zdravotních, udržitelých a dalších charakteristik potravin stačí zkombinovat údaje o nákupech s infomacemi o jednotlivých potravinách viz např. www.foodgroot.com či https://www.ferpotravina.cz/ .
 4. Následně lze přidat funkci placení a není třeba to složitě dělat od začátku. Jednodušší může být integrace s existujícími platebními aplikacemi typu Poketka nebo mobilní bankovnictví jednotlivých bank. "Akorát" se k údaji o ceně nákupu přidají i kilojoule apod. Koneckonců podle stejné logiky se při nákupu benzínu na pumpě mohou přidat litry či kWh spolu s nájezdem kilometrů pro knihu jízd.
 5. Na nejvyšší úrovni může aplikace ovládat "bezobalové" zásobníky potravin přímo na prodejnách nejen suchého zboží typu čočka, rýže, těstoviny, ale třeba i kompletních samoobslužných lahůdek. což bude nejen ekologické , ale i to sníží náklady na personál.

Užitečné odkazy

Okolní

Ode mne: 

A co vy?

 • Využili byste takové služby?
 • Máte kontakty v maloobchodních prodejnách, s kterými by se o službě dalo bavit?
 • Máte naopak realizované obdobná řešení, které by šly s malými náklady upravit pro tento účel?

Skvělé...

Více z mých nápadů , témat a tipů.

Roman Řípa - Zabývá se inovacemi a firemními strategiemi v Blue Strategy, rozvínul koncept digitálních plakátů ve firmě s celoevropskou působností Jansen Display, hledal cesty jak lépe nakupovat a prodávat produkty pro střední a menší firmy na www.profirmy.eu, snažil se být občanem v  projektu www.rozpocetobce.cz zpřístupňujícím rozpočty všech 6.200 obcí atd. 

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)